Oficjalna strona Urzędu Gminy Wilga https://gminawilga.pl Kolejna witryna oparta na WordPressie Wed, 27 Dec 2023 08:59:01 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.8 Nowe ogrodzenie placu zabaw w Wildze już jest! https://gminawilga.pl/nowe-ogrodzenie-placu-zabaw-w-wildze-juz-jest/ https://gminawilga.pl/nowe-ogrodzenie-placu-zabaw-w-wildze-juz-jest/#respond Wed, 27 Dec 2023 08:51:45 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7573 ]]> https://gminawilga.pl/nowe-ogrodzenie-placu-zabaw-w-wildze-juz-jest/feed/ 0 Wójt Gminy Wilga informuje, że w dniu 29.12.2023 roku kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna. https://gminawilga.pl/wojt-gminy-wilga-informuje-ze-w-dniu-29-12-2023-roku-kasa-urzedu-gminy-bedzie-nieczynna/ https://gminawilga.pl/wojt-gminy-wilga-informuje-ze-w-dniu-29-12-2023-roku-kasa-urzedu-gminy-bedzie-nieczynna/#respond Fri, 22 Dec 2023 13:45:26 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7568 Wójt Gminy Wilga informuje, że w dniu 29.12.2023 roku kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

]]>
https://gminawilga.pl/wojt-gminy-wilga-informuje-ze-w-dniu-29-12-2023-roku-kasa-urzedu-gminy-bedzie-nieczynna/feed/ 0
Dowody osobiste – ważna informacja https://gminawilga.pl/dowody-osobiste-wazna-informacja/ https://gminawilga.pl/dowody-osobiste-wazna-informacja/#respond Fri, 22 Dec 2023 13:25:14 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7565 W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Wójt Gminy Wilga informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą tylko do godziny 11.40.

Informujemy, że od 29 grudnia 2023 roku obowiązywać będzie nowa forma składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. W przypadku złożenia wniosku na dowód osobisty w organie gminy, nie będzie wymagany wcześniej wypełniony wniosek w formie papierowej.

Obywatel zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnej fotografii nie starszej niż 6 miesięcy, o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnej z wytycznymi z ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. Wniosek złożony zostanie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez obywatela za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Możliwe będzie również złożenie wniosku przy użyciu usługi elektronicznej na stronie gov.pl lub za pomocą aplikacji mObywatel.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego elektronicznie dla osoby powyżej 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz w celu złożenia odcisków palców. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dowód osobisty należy odebrać w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku oraz przy odbiorze dowodu osobistego. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku gdy osoba nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia lub w przypadku ukończenia 5 roku życia, ale nieukończenia 12 roku życia, jeżeli osoba ta również była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

]]>
https://gminawilga.pl/dowody-osobiste-wazna-informacja/feed/ 0
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia https://gminawilga.pl/zyczenia-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia-2/ https://gminawilga.pl/zyczenia-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia-2/#respond Fri, 22 Dec 2023 07:37:22 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7562 https://gminawilga.pl/zyczenia-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia-2/feed/ 0 LVII Sesja Rady Gminy Wilga https://gminawilga.pl/lvii-sesja-rady-gminy-wilga/ https://gminawilga.pl/lvii-sesja-rady-gminy-wilga/#respond Mon, 18 Dec 2023 13:39:00 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7567 LVII SESJA RADY GMINY WILGA, odbędzie się 28 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wildze.

]]>
https://gminawilga.pl/lvii-sesja-rady-gminy-wilga/feed/ 0
Znamy wyniki programu „Rozświetlamy Polskę” https://gminawilga.pl/znamy-wyniki-programu-rozswietlamy-polske/ https://gminawilga.pl/znamy-wyniki-programu-rozswietlamy-polske/#respond Fri, 15 Dec 2023 13:36:54 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7559 Rozstrzygnięto IX edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. 

W dziewiątej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.

Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

Gmina Wilga na modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy otrzymała dofinansowanie w kwocie 516.800,00 zł.

Prace nad modernizacją rozpoczną się w pierwszej połowie 2024r. 

]]>
https://gminawilga.pl/znamy-wyniki-programu-rozswietlamy-polske/feed/ 0
Uwaga! Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dachów z azbestem https://gminawilga.pl/uwaga-rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestem/ https://gminawilga.pl/uwaga-rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestem/#respond Fri, 15 Dec 2023 13:22:22 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7555 Nowy nabór wniosków na dofinansowanie wymiany, wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych rozpoczął się 15 grudnia. Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pieniądze będzie można otrzymać na wymianę pokrycia dachu z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Wysokość pomocy wynosi 40 zł na metr kw. wymienianego pokrycia dachu, maksymalnie do 500 m kw. wymienionego pokrycia dachu. Budżet przewidziany na ten nabór to 250 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że w tym roku zasady przyznania pomocy będą uproszczone – pomoc będzie przysługiwać np. na wymianę pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej położonych również w gminach miejskich. Zmniejszono też liczbę załączników do wniosku, a termin na uzupełnienie wniosku czy złożenie wyjaśnień wydłużono z 7 do 14 dni.

Z nowego regulaminu usunięto m.in. obowiązek przedstawiania ARiMR charakterystyki energetycznej budynków w przypadku, gdy jej uzyskanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski przyjmowane są do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, która dostępna jest TUTAJ. Na tym etapie można się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

]]>
https://gminawilga.pl/uwaga-rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestem/feed/ 0
ZUS przypomina. Ważne daty dla przedsiębiorców https://gminawilga.pl/zus-przypomina-wazne-daty-dla-przedsiebiorcow/ https://gminawilga.pl/zus-przypomina-wazne-daty-dla-przedsiebiorcow/#respond Mon, 11 Dec 2023 09:41:34 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7537 Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych).
Do 1 stycznia 2024 r. płatnik składek może skorygować dokumenty rozliczeniowe, które były złożone za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od stycznia 2022 r. płatnik może przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 roku.

Więcej informacji o zasadach korygowania dokumentów rozliczeniowych po 1 stycznia 2024 r. znajdą Państwo na stronie zus.pl.

Wsparcie ZUS dla płatników

Płatnicy składek mogą skorzystać ze wsparcia ZUS przy weryfikacji dokumentów. Taką pomoc mogą uzyskać:

  • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • w dowolnej placówce ZUS.

Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się
z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

Zachęcamy także do skorzystania z przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Siedlcach oferty wsparcia w postaci:

  • dyżurów telefonicznych – w dniach 12-15, 18 i 19 grudnia w godz. 10.00 – 12.00 pod nr telefonu 25 640 17 05,
  • dedykowanej skrzynki pocztowej Siedlce_korekty@zus.pl, w zakresie wątpliwości lub pytań, które wymagają wyjaśnienia,
  • możliwości zorganizowania szkolenia i instruktażu dot. składania korekt dokumentów rozliczeniowych.


Wszelkie informacje na temat dyżurów telefonicznych i zapisów na szkolenie znajdują się na stronie www.zus.pl.

]]>
https://gminawilga.pl/zus-przypomina-wazne-daty-dla-przedsiebiorcow/feed/ 0
Zawiadomienie https://gminawilga.pl/zawiadomienie-2/ https://gminawilga.pl/zawiadomienie-2/#respond Fri, 08 Dec 2023 11:25:00 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7551 ]]> https://gminawilga.pl/zawiadomienie-2/feed/ 0 Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza.Do dyspozycji mieszkańców jest 30 mln zł. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze.Zgłoś projekt i zmieniaj z nami Mazowsze! https://gminawilga.pl/ruszyl-budzet-obywatelski-mazowsza-do-dyspozycji-mieszkancow-jest-30-mln-zl-wspolnie-zdecydujmy-na-co-przeznaczyc-te-pieniadze-zglos-projekt-i-zmieniaj-z-nami-mazowsze/ https://gminawilga.pl/ruszyl-budzet-obywatelski-mazowsza-do-dyspozycji-mieszkancow-jest-30-mln-zl-wspolnie-zdecydujmy-na-co-przeznaczyc-te-pieniadze-zglos-projekt-i-zmieniaj-z-nami-mazowsze/#respond Thu, 07 Dec 2023 13:36:15 +0000 https://gminawilga.pl/?p=7532 Ulotka-A5-BOM24Pobierz ]]> https://gminawilga.pl/ruszyl-budzet-obywatelski-mazowsza-do-dyspozycji-mieszkancow-jest-30-mln-zl-wspolnie-zdecydujmy-na-co-przeznaczyc-te-pieniadze-zglos-projekt-i-zmieniaj-z-nami-mazowsze/feed/ 0