x

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dowody osobiste – ważna informacja
22 grudnia 2023

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Wójt Gminy Wilga informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą tylko do godziny 11.40.

Informujemy, że od 29 grudnia 2023 roku obowiązywać będzie nowa forma składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. W przypadku złożenia wniosku na dowód osobisty w organie gminy, nie będzie wymagany wcześniej wypełniony wniosek w formie papierowej.

Obywatel zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnej fotografii nie starszej niż 6 miesięcy, o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnej z wytycznymi z ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. Wniosek złożony zostanie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez obywatela za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Możliwe będzie również złożenie wniosku przy użyciu usługi elektronicznej na stronie gov.pl lub za pomocą aplikacji mObywatel.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego elektronicznie dla osoby powyżej 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz w celu złożenia odcisków palców. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Dowód osobisty należy odebrać w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku oraz przy odbiorze dowodu osobistego. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku gdy osoba nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia lub w przypadku ukończenia 5 roku życia, ale nieukończenia 12 roku życia, jeżeli osoba ta również była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00