Opieka Wytchnieniowa
20 kwietnia 2022

 Gmina Wilga przystąpiła do rządowego Program pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego  Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie zadania z Funduszu Solidarnościowego: 29 376,00 PLN

Całkowita wartość zadania : 29 376,00 PLN


Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają opieki wytchnieniowej.


Program jest realizowany w trzech formach:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
  2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywna opinię gminy/powiatu.
  3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki /pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 W gminie Wilga 3 osoby skorzystają z usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania o łącznej liczbie godzin 720.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze,

 ul. Warszawska 38 tel. 25 629 93 43