Urząd Stanu Cywilnego
17 lipca 2019

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

– rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób

– dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

– prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych

– przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie

–  prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk

Skrytka domyślna ePuap Urzędu: ..

Adres:

Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/…..

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego?