Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
19 lipca 2019

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze jest
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania m.in. wynikające z ustawy o
pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Adres
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
08-470 Wilga
ul. Warszawska 38
Tel. (025) 685 30 70 lub 71 w.43 i 44

e-mail: gopswilga@interia.pl

http://www.gopswilga.naszbip.pl/

WNIOSKI DO POBRANIA

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

„DOBRY START”

ZASIŁEK RODZINNY

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ZASIŁEK I ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

OŚWIADCZENIA